Repair Express

“ความมุ่งมั่นของเราที่จะให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ ไม่เพียงแต่ในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ต้องการให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อทั้งผู้ใช้บริการและต่อสังคม โดยมีส่วนช่วยสภาพแวดล้อม ไม่ให้เกิดขยะในการทำงานมากเกินความจำเป็น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ Repair Express  ซึ่งหมายถึงการคำนึงถึงการซ่อมเป็นสำคัญก่อนที่จะเปลี่ยน เพราะถ้าซ่อมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ก็เป็นผลดีต่อโลก ไม่รบกวนโลกมากจนเกินไป”

ระยะหลังทั่วโลกรวมถึงที่ศูนย์ซ่อมเบาะของบริษัทเราให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ร้าน Repair Express จึงมีแนวคิดในการทำงานว่า สินค้าที่เป็นมิตรต่อโลกมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้ว นั่นหมายถึงการซ่อมแซมของเดิมให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์และสีน้ำสูตรพิเศษมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีกลิ่นสีติดหลังการฟื้นฟู สภาพพื้นผิวของหนังไม่หยาบกระด้าง และมีสีสดใสเหมือนใหม่ “พนักงานและช่างฝีมือของเราได้รับการอบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ในวงการนี้ถือได้ว่าเราคือมือหนึ่ง และงานของเรารับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม”

ปัจจุบันร้าน Repair Express  เป็นศูนย์บริการลูกค้าแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เรารับซ่อมเบาะหนัง ไวนิล รูที่เกิดจากรอยบุหรี่ ซ่อมชิ้นส่วนพลาสติกแตกหัก สีเหนียวลอก รอยด่างจากน้ำหอมปรับอากาศ คอนโซลแตกร้าว เปลี่ยนผ้าบุหลังคา ซักพรมแบบถอดซักทั้งคัน ล้างไฟหน้า ติดฟิล์ม ขัดเคลือบสีรถยนต์ ล้างห้องเครื่อง ซ่อมล้อแมกซ์ ฯลฯ

นอกจากงานฟื้นฟูภายในห้องโดยสารรถยนต์แล้ว เรายังสามารถฟื้นฟูเครื่องหนังอื่นๆ เช่น ห้องโดยสารเรือสำราญ เบาะเครื่องบินขนาดเล็ก เฟอร์นิเจอร์ หรือซ่อมกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆ ได้อีกด้วย